Skip to content
Meliva vårdcentral

I dag lanseras Meliva, som samlar flera svenska vårdgivare under samma tak. Redan från början åtnjuter bolaget en stark ställning på den svenska marknaden med omkring 90 000 listade vårdtagare på Melivas vårdcentraler i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Bolaget siktar också på tillväxt inom företagshälsovård. Tillväxtresan stöds av Melivas smarta digitala tjänster.

Pressmeddelande, 8 februari 2022

Under senaste året har Meliva samlat ett antal välrenommerade vårdcentraler i Stockholms- och Göteborgsregionen under samma tak. Vårdgivarna Sibyllekliniken, Hälsbarometern, Söderdoktorn, Doktor Kom Hem, Ugglan Vårdgruppen, Pe3, Tveta Hälsocentral, HLM Liljeholmstorget, HLM Skärholmen och HLM Jakobsberg har blivit en del av Meliva. I februari 2022 slutförde Meliva förvärvet av Ekebygruppen i Uppsala.

– Vi har förvärvat ett antal strategiskt viktiga vårdgivare. Nu samlas de under namnet Meliva. Vi är tacksamma för förtroendet Meliva har fått från dessa entreprenörer, som valt att tillsammans med Meliva skapa en ny ledare inom svensk patientvård. Deras kunskap och erfarenhet utgör enorma tillgångar. Vi avser att växa ansvarsfullt och i samklang med det svenska sjukvårdssystemet. För oss handlar allt om att skapa de bästa möjliga patientmöten för våra befintliga vårdtagare – samt vinna förtroendet från de som ännu inte upptäckt Meliva, säger Matti Schmidt, VD för Meliva.

Melivas strategi är att investera i utvecklingen av högkvalitativa svenska vårdgivare. Företaget vill erbjuda den bästa möjliga hälsovården till sina patienter genom att kombinera gedigen erfarenhet av fysisk vård med spetskompetens inom digitala tjänster. Meliva är en del av Mehiläinen, en finsk hälso- och sjukvårdskoncern med 112 års erfarenhet, och två miljoner vårdtagare.

– Med Mehiläinens kunnande inom digital och fysisk vård i ryggen, vill Meliva stödja patienters välmående i Sverige. Vi står på en stark grund med våra befintliga mottagningar och vill fortsätta att stödja deras satsningar för bättre vård. Meliva vill bli ledande inom innovation och tjänsteutveckling för sina patienter – även inom företagshälsovård och genom samarbeten med bland annat försäkringsbolag. Det här är bara början av Melivas resa, kommenterar Schmidt.

Ekebygruppen i Uppsala blir en del av Meliva

Uppsalabaserade Ekebygruppen driver primärvård, specialistvård, företagshälsovård och boenden för barn och unga. Verksamheten blir nu en del av Meliva som kommer att fortsätta att driva och utveckla mottagningarna i Uppsala. Avtalet slutfördes den 7 februari 2022.

– Meliva delar våra värderingar om vikten av ett varmt patientbemötande, en hög medicinsk kvalitet och bra arbetsvillkor. För oss som startat Ekebygruppen känns det väldigt bra att verksamheten nu hamnar hos en långsiktig, erfaren och trygg ägare, säger Mats Brolin, VD och medgrundare på Ekebygruppen.

– Vi ser fram emot att bidra till fortsatt utveckling av vård med god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet tillsammans med alla inom Ekebygruppen, avslutar Matti Schmidt, VD för Meliva.

Mer information:

  • Meliva, VD, Matti Schmidt, tel. 079 101 91 01, matti.schmidt@meliva.se
  • Meliva, medicinskt ansvarig läkare, Ron Liebkind, tel. 076 133 0785, ron.liebkind@meliva.se

Meliva är en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus. Med innovativa vårdlösningar och en stark närvaro både fysiskt och digitalt, har vi ambitionen och kunskapen att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem med patienten, kunden och vårdpersonalen i centrum.