Skip to content

Barnhälsovårdsbesök på BVC i Stockholm

Barnhälsovårdsprogrammet i Region Stockholm följer ett schema utifrån barnets ålder. Givetvis kan du som förälder höra av dig till oss med frågor även när det inte är något besök inplanerat i närtid.

1- 14 dagar

Inskrivningsbesök, hembesök

2-3 veckor

Hälsoundersökning av barnhälsovårds- (BHV-) sjuksköterska

1 månad

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare

2 månader

Mammabesök (EPDS), rotavirusvaccination 1 och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska

3 månader

Vaccination 1, rotavirusvaccination 2 och tillväxtkontroll. Läs mer: BVC-vaccinationer.

4 månader

Pappa-/partnerbesök (läs mer om Enskilda föräldrasamtal) och tillväxtkontroll

5 månader

Vaccination 2 och tillväxtkontroll

6 månader

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare..

8 månader

Hälsoundersökning av BHV-sjuksköterska och. Se video

10 månader

Hälsoundersökning och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska och läkare

12 månader

Vaccination 3 och tillväxtkontroll. Se video

18 månader

Utvecklingsbedömning och undersökning av BHV-sjuksköterska samt vaccination

2,5 – 3 år

Språk- och utvecklingsbedömning av BHV-sjuksköterska samt tillväxtkontroll. Se video

4 år

Utvecklingsbedömning och tillväxtkontroll. Syn- och hörselundersökning av BHV-sjuksköterska

5 år

Utvecklingsbedömning och tillväxtkontroll. Synkontroll samt Vaccination av BHV-sjuksköterska.

Tillbaka till Matteus BVC