Skip to content

Psykolog

Många som söker till en vårdcentral känner av nedstämdhet eller oro. Andra står inför svåra beslut eller befinner sig i en livssituation som leder till psykisk ohälsa. Att få möjlighet att prata med psykolog kan vara en viktig del i att förstå och förändra något i sitt liv.

Psykologerna Melivas vårdcentraler arbetar med samtalsbehandlingar av korttidskaraktär. Det räcker att du meddelar ditt intresse till vårdcentralen. En av våra psykologer ringer sedan upp dig för att höra hur vi kan hjälpa till. Du behöver inte ha en remiss från läkare.

Hitta en vårdcentral.