Skip to content

Stockholm3-test

Meliva vårdapp

Stockholm3 (Sthlm3) har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet.

Om Stockholm3-test och provtagning

Studier visar att Stockholm3 har bättre sensitivitet och specificitet än nuvarande praxis med PSA-testet (prostataspecifikt antigen). Stockholm3 hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer samtidig som antalet onödiga biopsier minskar med 50 procent jämfört med PSA i klinisk rutin. Stockholm3 är utprovat på över 75 000 män och ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer.