Skip to content

Qualicare blir en del av Meliva

Från och med den 11 november är Qualicare Stockholm AB med Vårbergs Vårdcentral, Haninge Vårdcentral samt Qualicare mottagning Handen och Qualicare Vårdcentral i Uppsala, en del av Meliva.

– Genom förvärvet av Qualicare stärker vi ytterligare vår närvaro med kvalitetsdriven primärvård i Södra Stockholm och Uppsala. Qualicare har precis som Meliva haft ett tydligt fokus på klinisk kvalitet och tillgänglighet vilket ger flera möjligheter att tillsammans utveckla vårt erbjudande för att bättre möta patienters och medarbetares behov, säger Matti Schmidt, VD för Meliva

– Meliva sticker ut inom svensk vård med tydliga och höga ambitioner att kombinera bred erfarenhet av nordisk sjukvård med kunskapen i den lokala verksamheten. Jag är stolt över verksamheten vi har byggt upp under de senaste åren och känner mig trygg i att detta nu både tillvaratas och utvecklas tillsammans med Meliva, säger Addnan Jwayed, verksamhetschef och utvecklare av Qualicare.

Meliva är en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden. Vårt fokus ligger på primärvård, specialistvård och företagshälsa – både digital och fysisk. Våra innovativa lösningar och starka närvaro gör att vi kan bidra till ett svenskt vårdsystem som är hållbart. Naturligtvis med våra patienter, kunder och vårdpersonal i centrum.

Resan i Sverige startade 2020, i samarbete med ett antal erfarna vårdgivare, och är redan idag en av Sveriges största aktörer inom primärvård. Vi har en gedigen erfarenhet med oss från vår ägare; den finska vårdgivaren Mehiläinen. De har sedan 1909 varit ledande inom sjukvård i vårt nordiska grannland. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet.