Skip to content

Distriktssköterska

På vårdcentralen finns alltid distriktssköterska. Distriktssköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som bland annat har “förskrivningsrätt”, vilket innebär att han eller hon enklare kan hjälpa dig med det som behövs utifrån dina vårdbehov.

Boka tid eller kontakta vårdcentralen för rådgivning så kan distriktssköterskan eller våra andra sjuksköterskor hjälpa dig på bästa sätt.