Skip to content
Från nyfödd till blivande skolbarn

BVC-besök per ålder, och barnets utveckling

Det finns ett schema för de olika besöken på BVC, där förälder och barn träffar barnhälsovårdssköterska och läkare och följer barnets utveckling. Besöken på BVC hänger tätt ihop med de typiska utvecklingsstegen för barn mellan 0 till 5 år.
Barnets utveckling och BVC-besök

Ett barn utvecklas snabbt och vi på Barnens Meliva BVC följer det svenska programmet för BVC-besök som följer barnet genom denna utveckling. Tanken är att du som förälder ska veta ungefär vad vi på BVC tittar extra på vid olika åldrar och faser.

Kom ihåg:
Milstolpar och utvecklingshopp infinner sig vid olika tidpunkt för olika barn. Att ditt barn passerar en milstolpe tidigare eller senare än den generella beskrivningen här behöver inte vara något konstigt. Prata med din BVC-sjuksköterska om du har frågor.

Se BVC-besök och utveckling per ålder

BVC besök, 1-3 veckor gammal

Mellan 1 och 3 veckors ålder är detta några vanliga utvecklingssprång:

 • Barnet reagerar på ljud, ljus, lukt, och beröring.
 • Känner igen sin mammas (eller annan förälders) ansikte och lukt bara några timmar efter födseln.
 • Känner igen olika röster.

BVC-besök

Första kontakten med BVC brukar vara att sjuksköterskan kontaktar dig efter att ha fått information om att ni har kommit hem från BB. Ibland är det du som kontaktar BVC när ni har kommit hem.

Den första träffen med BVC brukar ske en-två veckor efter att ni har kommit hem. En sjuksköterska från BVC besöker er i hemmet. Man brukar då gå igenom:

Därefter har man ungefär ett besök i veckan, beroende på just era behov.

Vaccination: Ingen vaccination

1-3 veckor
BVC besök, 1-3 veckor gammal

Mellan 1 och 3 veckors ålder är detta några vanliga utvecklingssprång:

 • Barnet reagerar på ljud, ljus, lukt, och beröring.
 • Känner igen sin mammas (eller annan förälders) ansikte och lukt bara några timmar efter födseln.
 • Känner igen olika röster.

BVC-besök

Första kontakten med BVC brukar vara att sjuksköterskan kontaktar dig efter att ha fått information om att ni har kommit hem från BB. Ibland är det du som kontaktar BVC när ni har kommit hem.

Den första träffen med BVC brukar ske en-två veckor efter att ni har kommit hem. En sjuksköterska från BVC besöker er i hemmet. Man brukar då gå igenom:

Därefter har man ungefär ett besök i veckan, beroende på just era behov.

Vaccination: Ingen vaccination

4 veckor
BVC besök, 4 veckors ålder

Kom ihåg:
Milstolpar och utvecklingshopp infinner sig vid olika tidpunkt för olika barn. Att ditt barn passerar en milstolpe tidigare eller senare än den generella beskrivningen här behöver inte vara något konstigt. Prata med din BVC-sjuksköterska om du har frågor.

Under sitt första halvår är barnet helt beroende av dig, och utvecklas tillsammans med dig och andra som finns nära.

Barnet lär sig använda sina sinnen och söker mer och mer kontakt. Först genom att skrika och sedan mer med leenden, rop och joller.

Barnet blir stabilare i kroppen och kan i högre grad styra sina rörelser med viljan.

Utveckling

 • Rör armar och ben liksidigt.
 • Kan börja fixera exempelvis en boll och följa med blicken.
 • Barn som tittar på dig kan vilja umgås och ha kontakt med dig.

Du hittar mer information om rörelseutveckling på 1177.se.

Mat

 • Under den här tiden är det fortsatt bröstmjölk och/eller ersättning.
 • D-vitamin är viktigt.

BVC-besök

När barnet är 4 veckor träffar ni sjuksköterskan och en läkare. De följer upp hur barnet mår och utvecklas. Ni pratar utifrån dina frågor och funderingar.

Läkaren undersöker hur barnet mår och har vuxit, och tittar och känner hur barnet rör sig.

Läkaren undersöker bland annat detta:

 • Tittar och känner på huvudet och huden.
 • Tittar i munnen och i ögonen.
 • Lyssnar på barnets hjärta och lungor med stetoskop.
 • Känner på magen.
 • Tittar och känner på könsorganen.
 • Känner och tittar på ryggen, armarna, höfterna och benen.
 • Undersöker barnets nyföddhetsreflexer.

Läkaren tittar också om barnet fäster blicken och kan följa en röd boll med ögonen, och om barnet rör båda armarna likadant.

Barnet vägs och mäts.

Vaccination: Ingen vaccination

6-8 veckor
BVC besök, 6-8 veckor, utveckling

Utveckling

 • Barn i åldern 6-8 veckor kan både söka ögonkontakt och välja att avsluta den. Det är olika från barn till barn hur mycket ögonkontakt hen ger.
 • Barn som tittar på dig kan vilja umgås och ha kontakt med dig.
 • Barn som tittar bort eller har händerna för ansiktet kan vilja vara ifred. Hen kanske är trött och behöver vila.
 • När barn är ungefär två månader gamla kan de börja låta med behagliga kuttrande läten. Det låter ungefär ”ooo”. Det är det första steget mot ord.

Mat

 • Under den här tiden är det fortsatt bröstmjölk och/eller ersättning.
 • D-vitamin är viktigt.

Läs mer här om barnets mat första halvåret (1177).

BVC-besök

När barnet är mellan 2 och 8 veckor gammalt träffar ni sjuksköterskan på BVC, först varje vecka och sedan varannan vecka beroende på era behov. Det handlar ofta om:

 • Barnet mäts och vägs.
 • Sjuksköterskan tittar på hur barnet rör sig och undersöker huvudet, munnen, naveln, ögonen, och huden.
 • Ibland tittar sjuksköterska när barnet ammar eller äter med flaska.

Vaccination: Vid 6 veckors ålder erbjuds vaccination mot Rotavirus.

Kom ihåg:
Milstolpar och utvecklingshopp infinner sig vid olika tidpunkt för olika barn. Att ditt barn passerar en milstolpe tidigare eller senare än den generella beskrivningen här behöver inte vara något konstigt. Prata med din BVC-sjuksköterska om du har frågor.